Wereld niet roken dag 2019/ Werelddag zonder tabak 2019

Elk jaar op 31 mei vieren de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wereldwijde partners World No Tobacco Day.
In Vlaanderen wordt deze dag “Werelddag zonder tabak” genoemd, terwijl Nederland kiest voor “Wereld Niet Roken Dag.”

De jaarlijkse campagne is een gelegenheid om het bewustzijn te vergroten over de schadelijke en dodelijke gevolgen van tabaksgebruik voor de roker en zijn/haar omgeving en het gebruik van tabak in welke vorm dan ook te ontmoedigen.
Deze werelddag is in 1987 opgericht en in 1988 vond de eerste wereldwijde campagne plaats. In 30 jaar vinden er veel veranderingen plaats en wij verwachten niet anders dat het bij het jaarlijkse thema in de nabije toekomst ook het gebruik van nicotinehoudende vervangers onder de loep zal worden genomen.
Indien je wilt stoppen met roken heeft het geen enkele zin om een nicotineverslaving voort te zetten aangezien de lichamelijke verslaving slechts enkele dagen duurt.
De oplossing hiervoor is Youd! de nicotinevrije nicotinevervanger.

Wereld Niet Roken Dag 2019

De focus van World No Tobacco Day 2019 ligt op “ tabak en de gezondheid van de longen”.

De campagne heeft als doel het bewustzijn te vergroten van de negatieve impact die tabak heeft op de gezondheid van de longen, zoals ondermeer chronische luchtwegaandoeningen en kanker en de fundamentele rol die longen spelen voor de gezondheid en het welzijn van een mens.

De campagne dient ook als een oproep tot actie en pleit voor een effectief beleid om de tabaksconsumptie te verminderen en belanghebbenden in verschillende sectoren te betrekken bij de bestrijding van algehele tabaksgebruik in de toekomst.

Hoe tabak de gezondheid van de longen wereldwijd in gevaar brengt

World No Tobacco Day 2019 zal zich concentreren op de verschillende manieren waarop blootstelling aan tabak de gezondheid van de longen van mensen wereldwijd beïnvloedt waaronder de ontwikkeling van longkanker.

Het roken van tabak is de belangrijkste oorzaak voor het krijgen van longkanker en verantwoordelijk voor meer dan twee derde van de longkankersterfgevallen wereldwijd.
Door het meeroken thuis of op de werkplek neemt ook het risico op longkanker toe voor mensen in de omgeving.

Stoppen met roken kan na 10 jaar gelukkig wel het verhoogde risico op longkanker halveren en het is daarom nooit te laat om een poging te ondernemen, maar doe dat dan wel het liefst nicotinevrij en zonder e-sigaretten.

Tabaksrook is de belangrijkste oorzaak van COPD, een aandoening waarbij de ophoping van slijm in de longen resulteert in een pijnlijke hoest en pijnlijke ademhalingsmoeilijkheden.
Het risico op het ontwikkelen van COPD is bijzonder hoog bij personen die op jonge leeftijd beginnen te roken, omdat tabaksrook de longontwikkeling aanzienlijk vertraagt.
Tabaksrook verergert daarnaast ook astma en zorgt voor een beperking van de dagelijkse activiteiten.
Vroegtijdig stoppen met roken is de meest effectieve behandeling voor het vertragen van de progressie van COPD en het verbeteren van astmasymptomen.

Ongeboren kinderen waarvan de moeder rookt of in een omgeving is waar er gerookt wordt, worden via de bloedbaan ook blootgesteld aan de giftige stoffen in tabak en tabaksrook en lopen daardoor een verhoogd risico op een verminderde longgroei en -functie.
Jonge kinderen die worden blootgesteld aan passief roken lopen het risico op het ontstaan van astma, longontsteking en bronchitis en frequente infecties van de lagere luchtwegen.

Wereldwijd sterven naar schatting 165.000 kinderen vóór de leeftijd van 5 jaar aan infecties van de lagere luchtwegen veroorzaakt door passief roken.

Tabaksrook zorgt tevens voor een zeer gevaarlijke vorm van luchtvervuiling binnenshuis: het bevat meer dan 7.000 chemicaliën waarvan er van zeker 69 bekend zijn dat ze kanker veroorzaken.
Hoewel rook onzichtbaar en geurloos kan zijn, kan het ook tot vijf uur in de lucht blijven hangen met het risico op het inademen van deze gevaarlijke stoffen.

Vraag vrijblijvend je gratis Youd! advies aan en hopelijk is dat het begin om jezelf, je partner, je kinderen of je omgeving een dienst te bewijzen om definitief met roken te stoppen.

Voor slechts enkele tientjes kan ook jij definitief stoppen met roken zonder dat je er een nicotineverslaving mee voortzet.

Wij wensen iedereen een goede en gezonde Wereld niet roken dag 2019/ Werelddag zonder tabak 2019.

Vraag hier je gratis advies aan

25-3-2019 WT

Slechts 1 op de 10 kan definitief stoppen met roken dankzij nicotinevervangers!!

Uit een onderzoek aan de Queen Mary University of London, verschenen in het wetenschappelijk vakblad New England Journal of Medicine is gesuggereerd dat als je wilt stoppen met roken het minder effectief is als je nicotinepleisters of nicotinekauwgom gebruikt.

Professor Peter Hajek en zijn team onderzochten in welke mate nicotinepleisters of nicotinekauwgom rokers kunnen helpen om de echte variant met tabak uit hun leven te bannen.

Ruim 600 vrijwilligers die eerder al hulp zochten om de gewoonte af te leren werden verdeeld over twee groepen: de eerste groep probeerde het roken af te leren met nicotinekauwgom en de tweede gaf het een kans met nicotinepleisters. Alle deelnemers kregen een keer per week gedurende een maand professionele begeleiding om hen tijdens het traject te ondersteunen.

Na een jaar werd weer gekeken naar hoe effectief de verschillende methodes waren. Daaruit bleek dat uit beide groepen nog geen 10% daadwerkelijk gestopt was met roken.

Bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, jeuk en roodheid door nicotinepleisters en nicotinekauwgom bleken bovendien regelmatig voor te komen.

In een ander en kleinschaliger onderzoek aan de KU Leuven concludeerde Brent Boermans dat gebruik van nicotinepleisters of nicotinekauwgom gedurende een maand er voor zorgde dat 70% van de vrijwilligers nog geen sigaret hadden aangeraakt.

Mogelijk kan hieruit de conclusie getrokken worden dat als je als roker als goede voornemen of tijdens Stoptober een maand wilt stoppen met roken dat nicotinevervangers wellicht bruikbaar zijn.

Wil je definitief stoppen met roken dan moet je zeker het Youd! "stoppen met roken" programma proberen.
In tegenstelling tot nicotinepleisters of nicotinekauwgom zorgt het Youd! extract ervoor dat je neurotransmitters op een positieve manier bevredigd worden zonder dat je er misselijk van wordt.

De misselijkheid heeft te maken met een nicotinevergiftiging die je krijgt door het gebruik van nicotinepleisters of nicotinekauwgom.

De beste nicotinevervanger van 2019 is daarom waarschijnlijk Youd!

Het Youd! kruidenextract en het "stoppen met roken" programma gaan er voor zorgen dat je lichaam volledig nicotinevrij gemaakt wordt om daarna de gewoonte van het roken te laten verdwijnen.

Vraag vandaag nog advies aan als je met een eenvoudig alternatief aan de slag wilt gaan.

01-02-2019 WT

Vraag hier je gratis advies aan